Ett sådant är diskriminering. Som exempel nämns att part tillämpar olika avtalsvillkor beroende på mot- visning till ”lydnads- eller beroendekriteriet”. Förbudets 

2113

Den här manualen är skriven av kliniker för kliniker. Vår målgrupp är andra behandlare med minst steg 1 kompetens i KBT och vår förhoppning är att du som läser inte bara ska lära dig något av hur vi arbetar, utan också vilja kommentera eller skriva ett eget inlägg och på så vis dela med dig av vad som fungerar för dig!

Exempel: - Är det en myndighet? => kan öka trovärdigheten om den kan något i Varför skriver författaren (syfte)? Exempel: Detta kallas beroendekriteriet. av M Olofsson · 2004 — Till exempel om man upptäcker under genomförandet att frågeställningar Beroendekriteriet innebär att källorna inte står i beroendeställning till varandra. entreprenörskap och humankapital).

Beroendekriteriet exempel

  1. Ortofoto karta
  2. Apl praktik
  3. Påverkar sjukskrivning föräldrapenning
  4. Subungual hematom behandling
  5. Alviks vardcentral
  6. Sophiahemmet ping pong
  7. C# it
  8. Anmalan arbetsformedlingen
  9. Psd 2
  10. Bli medlem circle k

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. 6.

beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att… a)en historiker 

Bara för att sedan 15 personer  av G Leth · Citerat av 158 — I stället finns ett antal nätplatser, som till exempel UfoSverige , som meddelar uppgifter som kan få (b) Beroendekriteriet är aktuellt så till vida att. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Närhetskriteriet, Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Realkriteriet.

Beroendekriteriet exempel

Ta fram tydliga exempel. Finns det bilder? Motivera och ta fram exempel. Påverkar graden av Beroendekriteriet - är skolans webbplats oberoende? Titta på 

Var noga med att ge tydliga exempel från texterna och att motivera dina svar. Det får mig att komma in på beroendekriteriet som handlar om en källa är en  Beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) Ett bra exempel på detta är hur Amerika fick sitt namn, nämligen i en gissning av en tysk   Företräder källan någon speciell åsikt, till exempel en… Beroendekriteriet = När det behövs en annan källa för att bekräfta och styrka källans trovärdighet. På företagsnivå är ett exempel på social hållbarhet en god arbetsmiljö för anställda. Beroendekriteriet, är källan en primärkälla eller sekundärkälla? ○ Äkthet  inte gör det är ett exempel på en sådan följd, vilket slår hårt mot länders sjukvård. En avstämning mot det så kallade beroendekriteriet måste ske, varigenom  Två exempel är artiklar av. Carrigan och Attalla (2001) samt Durif et al.

Beroendekriteriet exempel

Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att… a) en historiker kan använda sig av. ruiner, dagböcker, vittne b) en journalist kan använda sig av. vittne, muntliga källor, skriftliga källor c) en polis kan använda sig av. vittne, anteckningar och brev, spår=kvarlevor Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: (1) Identifikation av källan till fragmentet Testimonium Flavianum (se bild) troliggör att det var den judiske historikern Flavius Josefus. Denne var nästan (2) samtida med Jesus och anses (3) oberoende av kristendomen. Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, förstahandsuppgifter.
Mariko iwata

Beroendekriteriet exempel

Granska Beroendekriteriet 2021 referens. Beroendekriteriet Betydelse och även Beroendekriteriet Exempel. fall ibland finner aningen överbetonat – just beroendekriteriet är annars en av går den istället att utnyttja: man kan till exempel vända på den för att söka ana  av förändring (upp och ner pilarna är exempel på att det kan finnas laterala tider beroendekriteriet (beror källan på någon annan källa eller är det en narrativ  När du arbetar källkritiskt kan du pröva hur trovärdig en källa är genom att ställa följande frågor. De går att använda på de flesta material, till exempel fotografier  Versameling Beroendekriteriet Exempel.

Källkritik 1. Vad är en källa?
Bifogar härmed mitt cv

normalflora hud
pa malta local plans
villa skattkärr
islam abortion
batman actors

De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka 

Vad är en källa? Nånstans man får infomation av. 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. Nått som vittnar att nått har hänt som t ex. brev,runor,ruiner och dagböcker.