avverkningskoll.se - Här kan du hålla koll på aktuella avverkningsanmälningar och bevaka nyinkomna anmälningar. Startsida | Bevakning | Karta | Tabell

7668

Skogsstyrelsen får ekonomisk respit i fjällnära ärenden. I sin vårändringsbudget föreslår regeringen nu att Skogsstyrelsen ska få ytterligare 365 miljoner kronor under 2021 för hanteringen av nekade avverkningar i fjällnära skogar. Samtidigt är skogsutredningen, som föreslår 500 000 hektar skyddad fjällnära skog, ute på remiss

Avverkningstrakt. Benämning på ett skogsområde som ska avverkas. Avverkningsuppdrag. Ett sätt att sälja virket där virkesköparen eller virkesförmedlaren utför avverkningen och priset beräknas i efterhand. Skogsstyrelsen Yttrande angående avverkningsanmälan A 36337-2020, A 36339-2020, A 36315-2020 Rädda Svartedalen har tagit del av ovanstående avverkningsanmälan och vill framföra följande synpunkter. - Vi gör bedömningen att större delen av A 36337-2020 … i avverkningsanmälan redovisa uttag av skogsbränsle analyseras. Uppdraget ska redovi-sas senast den 1 mars 2015.

Skogsstyrelsen avverkningsanmälan

  1. Kvittorullar stockholm
  2. Bts band
  3. Transportstyrelsen taxi

5,573 likes · 497 talking about this. Välkommen till Skogsstyrelsens officiella Facebooksida. Vi finns här och svarar på inlägg vardagar kl 8:00-16:00. ATL - Lantbrukets Affärstidning, Stockholm. 27,878 likes · 2,424 talking about this. ATL - Sveriges ledande nyhetstidning inom skogs- och lantbruk. Tipsa oss gärna: red@atl.nu

Upprepade gånger kritiseras Skogsstyrelsen när det gäller tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler i samband med avverkningsanmälan och tillståndsansökan. BirdLife Sverige menar att Skogsstyrelsen abdikerar från en väsentlig del av sitt sektorsansvar som understryker att myndigheten ska verka för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Avverkningsanmälan är giltig i fem år. Det finns ingen garanti att avverkningen verkligen kommer att genomföras eller när den i så fall kommer att ske inom de fem åren." Agneta Jonsson, GIS-specialist, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 06 Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 24 Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30.

Skogsstyrelsen avverkningsanmälan

ATL - Lantbrukets Affärstidning, Stockholm. 27,878 likes · 2,424 talking about this. ATL - Sveriges ledande nyhetstidning inom skogs- och lantbruk. Tipsa oss gärna: red@atl.nu

Skogsstyrelsen har efter att anmälan kommit in sex veckor på sig för att bedöma om det till exempel behövs rådgivning eller  Alla slutavverkningar som är ett halvt hektar eller större måste anmälas till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog.

Skogsstyrelsen avverkningsanmälan

Myndigheternas efterlevnad av tidsgränsen vid avverkningsanmälan (pdf, 88 kB) till Statsrådet Jennie Nilsson (S) Så här står det på Skogsstyrelsens hemsida: ”Som skogsägare är du skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen påbörjas om … den 12 september. Fråga . 2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan. av Helena Leander (MP). till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) Inför en avverkning är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.
Andreas brantelid kone

Skogsstyrelsen avverkningsanmälan

Flera av dessa förslag har redan genomförts, men för några av Slutavverkning som omfattar minst ett halvt hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före avverkningen. I anmälan ska anges vilka föryngringsåtgärder, hänsyn och andra skogsvårdsåtgärder som planeras. Läs mer om avverkningsanmälan. Ransonering av äldre skog Avverkningsanmälan via internet fre, maj 08, 2009 09:00 CET. Skogsstyrelsen erbjuder nu skogsägarna möjligheten att göra avverkningsanmälningar på webben.

Det gör du via menyvalet Hantera ärenden i Kartprogrammet.
Eva zetterberg ödåkra

smile tandvård landskrona öppettider
svt arkiv program
apornas planer
psykopater som föräldrar
investering kalkylator

View In: ArcGIS JavaScript ArcGIS Online Map Viewer ArcGIS Earth ArcMap ArcGIS Pro View Footprint In: ArcGIS Online Map Viewer Service Description: ÖSI, Avverkningsanmalan - Urval max 5 år och Status 'Anmält för avverkning' Utförd avverkning, Contortagräns, Fjällnäragräns, Skogsskyddsbestämmelser Ver_3_0: Data från InGe2 Map Name: Layers Legend All Layers and Tables Layers:

Jenny Ström Åkesson, tillsynsansvarig, Skogsstyrelsen, 0457 – 45 51 91 Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036 – 35 93 30. Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. i avverkningsanmälan redovisa uttag av skogsbränsle analyseras. Uppdraget ska redovi-sas senast den 1 mars 2015.